Српски
1
Дружні сайти
Національна рада української національної меншини в Сербії (засновник)
 
1
Уряд Республіки Сербії
 
1
2
Виконавча Рада АК Воєводини
 
1
Посольство України в Сербії
 
Товариство української мови, літератури і культури „Просвіта”
 
Українська Всесвітня Координаційна Рада (УВКР)
 

Світовий Конґрес Українців (СКУ)

 
Европейський Конґрес Українців (ЕКУ)
 
5 Kанал
КУЛЬТУРА
ЗМІНИ В КЕРІВНИЦТВІ ТОВАРИСТВА “КОЛОМИЙКА”

Після Річних зборів Товариства плекання української культури “Коломийка”, що відбулися 17 лютого в Сремській Мітровиці, які також були і виборчими, відбулися значні зміни в керівництві Товариства. Голові Керівної ради Товариства Іванові Морозу вийшов дворічний мандат, але він має право бути ще два роки в Керівній раді. Заступнику голови Ярославу Сем’яніву вийшов чотирирічний мандат і він перестав бути членом Керівної ради, а також перестали бути членами Керівної ради Владо Шевчук та Іван Кривошия. Виборами на Річних зборах Товариства на їхні посади було обрано Івана Ворінського, Івана Грегуса та Влада Дереня.

Аннa Ляхович

Склад Керівної ради Товариства “Коломийка” зі Сремської Мітровиці такий: Іван Мороз, Славка Канюга, Владо Дерень, Петро Ляхович, Іван Ворінський, Йосип Кравець, Іван Грегус, Микола Ляхович, Анна Ляхович та Софія Писанюк.
17 березня, на своєму першому засіданні після Річних зборів Керівна рада обрала нового голову, заступника голови, секретаря та скарбника. Протягом наступних двох років, скільки триває мандат, головою Керівної ради Товариства “Коломийка” буде Анна Ляхович, заступником голови Іван Мороз, секретарем Іван Грегус, а скарбником Іван Вoрінський.
Ці зміни відбулися у демократичному настрої і сподіваємося, що діяльність Товариства “Коломийка” продовжиться у доброму напрямі, як це було і в минулих роках.
Анна Ляхович брала активну участь у роботі “Коломийки” від самих початків 1979 року, була два роки секретарем у Керівній раді Товариства “Коломийка”, а зараз є головою Фінансової комісії в Українській національній раді. Її вибір головою Товариства “Коломийка” тільки підтверджує її позитивну ангажованість у житті нашої української громади як в Сремській Мітровиці, так і ширше.

Голові Товариства “Коломийка” Анні Ляхович бажаємо, щоб під час її керування Товариство ще більше розвинуло свою діяльність, і щоб вона гарно представляла Товариство у зв’язках з представниками державної влади та всіх інституцій і культурних установ.
Петро Ляхович
30 березень 2007 р.
Номер: 21
Рік: 3
1