Надішліть свій коментар, пропозиції

    Директор: Наташа Петрович


    ГВУ «Рідне слово»
    Засновник: Національна рада української національної меншини Сербії

    Головний та відповідальний редактор: Оксана Стецюк

    Адреса: М. Тіта 119, 25230 Кула

    Телeфон: 025/729-004

    E-mail: direktor@ridneslovo.co.rs

    Рахунок:
    Ерсте банк: 340-32685-39
    Трезор: 840-3649723-77

    ПІH: 103722892

    Ідентифікаційний номер: 08835292