Газетно-видавнича установа «Рідне слово»
ГВУ «Рідне слово»
Засновник: Національна рада української національної меншини Сербії

Директор: Наташа Петрович
Головний та відповідальний редактор: Оксана Стецюк

Адреса: М. Тіта 119, 25230 Кула

Телeфон:  025/729-004

E-mail: niu.ridneslovo@gmail.com

Рахунок:
Ерсте банк: 340-32685-39
Трезор: 840-3649723-77

ПІH: 103722892

Ідентифікаційний номер: 08835292